Gelir ve giderlerin işlenmesi
Günlük banka ve pos üzerinden gelen veya yapılan ödemelerin sistematik bir biçimde işlenmesi, evrakları dosyada klase edilerek kayıt edilmesidir.

Giderlerin işletme bütçesine uygunluğunun takibi
Yıllık olarak hazırlanan işletme bütçelerinin aylık yapılan giderler ile bütçenin aylık rakamlarının rutin olarak kontrol edilmesi işlemidir. Bu sayede yılsonu beklenmeden bütçeye gerekli müdahale yapılarak bir artış söz konusu ise bütçe rakamı artışı yapılabilmektedir.

Bilançoların hazırlanması
Günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak hazırlanan bilançolar sayesinde finansal durum takibi sürekli olarak izlenebilmektedir.

Site/sakin borç alacak durumlarının takibi
Finansal olarak gelir ve giderlerin planlanabilmesi için, site sakinlerinden alacaklarımız sürekli olarak planlanan tahsilat çalışmaları ile sürdürülmektedir.

Hizmet / mal alım süreçlerinin takibi
Alım yapılması gereken hizmet / mal için hazırlanan satın alma prosedürlerimizle alınabilecek en uygun fiyat ve en kaliteli hizmet standarttı sağlanabilmektedir.

Firma ödemelerinin planlanması, takip edilmesi ve yapılması
Satın almış olduğumuz hizmetlere karşılık firma ve kurum ödemelerinin sistemli bir biçimde planlamasının yapılması ve finansal duruma göre ödeme tablolarının hazırlanarak ödeme işlerinin yapılması sağlanmaktadır.

Banka takibi
Yönetim hesabına gelen ve yapılan ödemelerin günlük olarak takibinin yapılmasıdır.

Resmi daireler ile olan işlemlerin takibi, yapılması
Yönetim adına yapılması gereken Sgk açılışları, aylık prim bildirimleri, vergi numarası tahsisi ve mevcut ise muhtasar beyannamelerinin hazırlanması ve ödenmesi işlemleri gibi resmi kurumlarda yapılacak işlerin kanunlara ve gerekli bildirim sürelerine uyularak yapılması işlemidir.

Personel işlemleri
Yönetim adına hizmet veren (veya taşere edilen) personellere ait;

  • İşe giriş çıkış bildirgelerinin kontrolü
  • Aylık bildirgelerin hazırlanması ve ödenmesi
  • Aylık puantajlar tutularak mesai, eksik ödeme gibi hak edişlerinin hesaplanması ve ödenmesi
  • Rapor bildirimleri
  • Gelir vergisi beyanlarının hazırlanması ve ödenmesi
  • Görev tanımlarının ve sözleşmelerinin hazırlanması
  • Görev tanımlarına uygun iş güvenliği kurallarına göre çalışmasının sağlanması gibi personelin tüm özlük işlemlerinin kanunlara uygun bir biçimde takibinin yapılması ve gerekli ödemelerin yapılması işlemleridir.

Aylık finans raporlarının hazırlanması
Projenin mali durumuyla ilgili takibin kolay yapılabilmesi adına günlük, haftalık, aylık finansal durum raporları hazırlanmaktadır. Bu raporlar sayesinde borç ve alacak durumu takibi sürekli olarak yapılmaktadır.