Personel işlemleri
Yönetim adına hizmet veren (veya taşere edilen) personellere ait;

  • İşe giriş çıkış bildirgelerinin kontrolü
  • Aylık bildirgelerin hazırlanması ve ödenmesi
  • Aylık puantajlar tutularak mesai, eksik ödeme gibi hak edişlerinin hesaplanması ve ödenmesi
  • Rapor bildirimleri
  • Gelir vergisi beyanlarının hazırlanması ve ödenmesi
  • Görev tanımlarının ve sözleşmelerinin hazırlanması
  • Görev tanımlarına uygun iş güvenliği kurallarına göre çalışmasının sağlanması gibi personelin tüm özlük işlemlerinin kanunlara uygun bir biçimde takibinin yapılması ve gerekli ödemelerin yapılması işlemleridir.