Bir Şirket Adı seçin

Şirketin ticari ünvanı şirketin faaliyet konusunu gösterecek biçimde TTK 45. Maddesine uygun olarak tespit edilmelidir.

Buna göre şirket ticari ünvanında limited kelimesininin geçmesi zorunludur.

Türkiye'de tüzel kişilerin ticari ünvanları koruma altında olduğu için, belirlenen ticari ünvan daha önce herhangi bir sicil bürosunda tescil edilmiş olmamalıdır. "" aracılığıyla istemiş olduğunuz şirket ticari adını bize de bildirirseniz, biz, şirket adınızın kuruluş için müsait olup olmadığını sizin adınıza araştırıp, bilgi verebiliriz.

Aşağıda geçen kelimeler ise, sadece Bakanlar Kurulu onayı alınarak şirket ticari ünvanında yer alabilir.

 • Cumhuriyet
 • Milli
 • Türk
 • Türkiye

Şirketin ticari ünvanında yabancı kelimelerin yer almasına sadece yabancı hissedarların mevcut olması durumunda, ünvanda yer alacak yabancı kelimelerin hukuka, ulusal,kültürel ve tarihsel çıkarlara aykırı olmaması şartıyla izin verilir.

Sermayenizi Belirleyin

Bir şirket yüzde 100 yabancı sermaye ile kurulabilir. Şirketin asgari sermayesi 2.500 € -  TL 5000  tutarında olmalıdır. Hissedarlar tarafından koyulacak sermaye tutarıen az 25 TL veya katları olacak şekilde belirlenecektir

Şirket kuruluş tarihinden itibaren sermaye -ihtilafsız biçimde- tamamen onaylanmış olmalı ve nakit sermayenin 1/4 tutarı ya hemen tamamı ödenmiş olmalı ya da şirket kuruluşunu müteakiben 3 ay içerisinde ödenecek olmalıdır. Kalan tutarın ise üç yıl içerisinde ödenmiş olması gerekir.

Yöneticilerinizi Seçin

Türk şirketiniz, sizin uyruğunuza veya ikamet yerinize bakılmaksızın kurulabilir. Yöneticilerin ve müdürlerin Türk vatandaşı olma zorunluluğu bulunmadığından, yöneticileriniz tamamen yabancı uyruklu olabilir. Tüm yabancı yatırım tabanlı şirketler, Türk şirketler ile aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir.

Hissedarlarınızı Seçin

Bir Türk şirketi kurmak için sadece 2 hissedar gerekir, ve bu hissedarlar herhangi bir ülkenin vatandaşı olabilir. Hissedarların en az 25 TL veya katları olarak belirlenen bir sermaye yatırması gerekir.

Kayıtlı bir Ofis seçin

 • Formu göndermenizin ardından şirket kuruluş süreci aşağıdaki hizmetleri kapsayacak şekilde başlatılacaktır:
 • Dilekçe ve Form hazırlama
 • Taahhüt Mektubu - yetkili kişilerce imzalanmış olması gerekir.
 • Sermayenin ödendiğine dair Banka dekontu
 • Ana Sözleşmenin hazırlanması ve noter tasdikinin yapılması
 • Ana Sözleşme Noter ücretleri
 • Ticaret Odası Kayıt Ücreti
 • Yasal ücretler
 • Tüketici fonu (% 0.4)
 • Muhasebecilik Ücreti
 • Şirketin Ticari Defterlerin onaylanması (Defter-i Kebir, Yevmiye Defteri, Envanter defteri, Karar Defteri)
 • Şirket yöneticilerinin imza beyannameleri
 • Şirketin Ticaret Sicili Bürosuna kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı
 • Şirketleşme Belgesi
 • Şirket Ana Sözleşmeleri
 • Tüm belge ve sertifikaların deri klasörle teslimi
 • Tüm belgelerin FedEx / DHL kurye ile gönderilmesi

Bizler Ticaret Sicil Bürosuna yukarıda belirtilen gerekli belgelerin tamamını sağladığımızda şirketiniz tüzel bir kişilik haline gelir. Tescil sonrası ilan edilmesi gereken herhangi bir madde Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.

Vergi Dairesi Kaydı

Tüzel kişilerin aynı gün içerisinde veya başvuru tarihinden önce vergi dairesine kayıt olabilmesi için bir ofis adresi ne sahip olması gerektiğini unutmayınız. Böylece bir vergi numarası alınır ve şirket defterleri Noter tarafından tasdiklenir. Noter tasdikli kira sözleşmesi, yine noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte, ilgili vergi dairesine teslim edilmelidir.